torstai, 23. elokuu 2012

Rantailta 2012 pidetty

Rantailta pidettiin onnistuneesti, tosin pienessä vesitihkussa. Hyvin oli riittänyt osanottajia siitäkin huolimatta.Alkuun oli vaikeuksia saada teltta kasaan, sinnikäs yritys toi tulokseksi teltan joka suojasi toimitsijoita.
Mikä pala puuttuu. Näiden palapelien kanssa on aina omat ongelmansa.
Kalakisan aikana ranta-alue täyttyi varsin mukavasti osallistujista. Kyllä Sointulalla on vielä tulevaisuutta.Veetin tyylinäyte hernepussin heitossa.Raimo ja Heikki pohtivat maailman menoa.Kisa päättynyt ja saalista saaneet ovat tulossa punnituspaikalle.


perjantai, 29. kesäkuu 2012

Ajankohtaista

Edistystä tapahtuu.  

Muutama vuosi on ollut harmia siitä että kaupunki, vedoten EU säännöksiin poisti uimapaikalta laiturin. Nyt asukasyhdistys on tehnyt päätöksen hankkia omalla kustannuksellaan paikalle uusi uimalaituri.

Asukasyhdistys valvoo ja vastaa laiturin käytöstä. Jokaisella uimarilla on kuitenkin henkilökohtainen vastuu toimistaan uimapaikalla sitten kun laituri on paikoillaan.Elikkä käyttövastuu on käyttäjillä.

Mahdollisesta ilkivallasta lähtee ilmoitus viranomaisille välittömästi.

Kaupunki on lupautunut suorittamaan alueella pienimuotoista raivaustoimintaa ja puskien poistoa.

Hakemus tuesta laiturin hankintaan on mennyt Pirkan Helmellä. Ennen päätöstä ei voi hanketta aloittaa. Todennäköinen päätös tulee syksyllä ja se aiheuttaa sen että toteuttaminen siirtyy kevääseen 2013
 

VJ

torstai, 7. huhtikuu 2011

Talvipäivä 20.3.2011

 Raitista ilmaa ja ulkoilua Sointulan rannassa.

 

Miesten sarjan voittaja Aimo Torvinen

Heikki Mäkiharju odottaa sitä suurta..

 

Kyllä se vielä nappaa.

Mikä se oli ?

Punnitukseen ja sitten makkaranpaistoon

 

Tulokset - Nuoret

1. Severi Laine 490 g

2. Titus Granqvist 340 g

3. Taneli Laine 280 g

4. Aapeli laine 240 g

5. Oliver Granqvist 150 g

Naiset. 

1. Hilkka Järvinen  350 g

Miehet.

1. Aimo Torvinen 3000 g

2. Heikki Mäkiharju 820 g

3. Jarkko Huovinen 730 g

4. Reijo Ryyppö 700 g

5. Reijo Järvinen 590 g

6. Antti Lahtinen 400 g

7. Pentti Hupanen 190 g

Suurin kala -

Aimo Torvinen 260 g

keskiviikko, 18. elokuu 2010

Hanurimusiikkia ja yhdessäoloa 18.8.2010

Hanuristi Aulis Tuominen tahditti rantaillan tapahtumia.

 Nelli ja Jasmin ovat kavereita

Penkit täyttyivät illanmittaan sointulalaisista.

Vapaonginta on taitolaji

Sitä ihastelevat

Vanhemmat herrasmiehetkin.

maanantai, 12. heinäkuu 2010

Kesä etenee - elokuun rantailta lähenee !

 Asukasyhdistyksen , vuodelle 2010 valittu hallitus kokoontui suunnittelemaan elokuun rantailtaa. Rantailta aloitetaan edelleenkin mato-onkikilpailulla ja lisänä perinteiset kenttäpelit.

Alustava päivämäärä on 18.8.2010 

Kuvassa:

Seisomassa: Pentti Hupanen, Kari Laine, Seppo Kanerva ja Veikko Järvinen.

Istumassa: Merja Laine, Heikki Mäkiharju ja Jaana Mäkiharju.

 

 • Sivujen tarkoitus


  Miksi nämä sivut ?

  Näiden sivujen tarkoitus on toimia
  Sointulan Asukkaat ry:n tiedotuska-
  navana asukkaille -, miksei myös
  muillekkin kiinnostuneille.Kau-
  pungin monistamon lopetus on
  se syy ,joka vaikutti eniten ,että
  on jouduttu tilanteeseen jossa on
  aika siirtyä paperiversiosta säh-
  köiseen tiedotusmuotoon.Pa-
  luuta siis "savumerkkeihin" ei enään
  ole.

  Valkeakosken kaupunki on sit-

  ten myöhemmin varannut määrä

  rahan asukasyhdistyksille ja kylä -

  toimikunnille. Kuluvalle vuodelle,

  eli 2007 on myös varattu lisämää-

  räraha, lisätarve johtunee Antin-

  niemen yhdistyksen alkutoimin-

  nasta ja Ulvajannemen 60 vuotis-

  tilaisuuksien tiedotustarpeesta.

  Sointulan asukkaat ry on päät-

  tänyt että omat tiedotteet paine-

  taan Valkeakoskella.
 • Asukasyhdistyksen hallitus 2012

  Kokoonpano 2012


  Asukasyhdistyksen hal-


  litus säilyi entisellään.


   


  Vuosikokous oli 12.4.2012


  Kari Laine    Pj


  Merja Laine  sihteeri


  Mervi Kaheinen   


  Jaana Mäkiharju  taloudenhoitaja


  Veikko Järvinen Sointulan Viesti


  Seppo Kanerva


  Heikki Mäkiharju


  Pentti Hupanen  Vpj  Varalla:

  Jyrki Järvinen


  Tilintarkastajat:

  Arto Koivisto

  Irja Leino


  Varalla


  Aila Tuuri

 • Hiukan historiaa.


  155900.jpg


       Sointulan historiaa !

  Sointulasta on tehty myös
  elokuva.Valitettavaa vain
  että se kertoo tuosta suo-
  malaisten uudisasukkaiden
  yrityksestä Brittiläisessä
  Kolumbiassa. Matti Ku-
  rikan unelmasta ja yhtei-
  söstä.Malcolm island eli
  Malkosaari oli tuon yhtei-
  sön sijaintipaikka.Valitet-
  tavasti se ajautui keski -
  näisten riitojen osittain aut-
  tamana konkurssiin.Matti
  Kurikka karkoitettiin saa-
  relta vuoden 1904 lopulla.

  Walkiakosken Sointulallakin
  on tietysti oma historiansa. Voi
  hyvällä syyllä liittää entisen kau-
  punginjohtajan Kaino Dahlin ni-
  men alueen syntymisen vaikut-
  tajiin.Kaupunginjohtaja Dahl oli
  tukevasti ruorissa tuolloin ja myös
  hän valitsi asuinpaikakseen  Soin-
  tulan.

  Alue on siten suunniteltu että.
  lähekkäin ovat  erilaiset asu-
  mismuodot. Oli osake ja vuokra-
  kerrostaloja limittäin.Rivi ja oma-
  kotitaloja rinnakkain.Verrattiinpa
  Sointulaa jossain vaiheessa Espoon
  Tapiolaankin.

  jatkuu.....
      .

 • Liiketoiminta Sointulassa.


  Hiukan yritystoiminnasta.....

  Sointulan rakennusvaiheen alussa
  lähin elintarvikekauppa sijaitsi
  Pälkäneentien varressa meijerin
  yhteydessä. Sen jälkeen oli
  Ol Koitolla parakissa toimiva
  kauppa paikalla jossa sijaitsi
  lämpökeskus.

  Lämpökeskuskuksen rakennus
  on pystyssä edelleenkin mutta
  piippu ja kattila ovat hävinneet
  pois.Lämpökeskuksen päässä
  olevassa puisessa osassa toimii
  asukasyhdistyksen hoitama auto-
  jenpesupaikka.Paikka on au-
  ki vain kesäaikaan ja toimii ko-
  likoilla.

  Sointulan liikekeskuksen val-
  mistuttua olivat jo palvelut ai-
  van toisella tasolla. Palveluva-
  likoimassa olivat posti ja sen
  yhteydessä pankki. Säästöpank-
  ki oli rinnalla kilpailemassa.Elin-
  tarvikeliikkeitä oli kaksi.K-ketjun
  Kanttarelli ja Koiton myymälä,
  nykyinen Tradeka Oy:n lähi-
  kauppa Siwa.

  Hetkisen aikaa oli myös Siwan
  yhteydessä elintarvikekioski ja
  toimipa ns. "Linnunlaulun" ku-
  peessa yksityisen yrittäjän Ham-
  purilaiskioskikin.

  Liikekeskuksessa sijaitsi monet 
  vuodet myös Kiinteistötoimisto
  jolla on ollut vahva panos alueen
  isännöintitoimessa.Vuoden 2006
  syksyllä sitten Sointula koki taas
  jonkinasteisen kolauksen kun tuo
  isännöintitoimisto muutti pois täl-
  tä alueelta.

  Keskuksen purkamisesta ja
  uusien asuintalojen rakentami-
  sesta sen tilalle on jo liikkunut
  jonkin aikaa huhuja. Vain päätök -
  set ovat asian johdosta tekemättä.

  Keskuksessa toimi myös parturi
  ja kampaamo.Pieni itsepalvelu-
  pesula koneineen ja linkoineen.
  Yhdistetty parturi/kampaamo on
  toiminnassa nyt uuden yrittäjän
  toimesta.

  Hetken aikaa oli mahdollisuus
  saada myös hierontaa kipeälle
  "kropalle" kun Aaron Romp-
  paisella oli pieni vastaanotto.

  Ravintola Jukola oli alkuaan se
  paikka jossa pistettiin jalalla ko-
  reasti ja syötiin maukasta ruokaa
  valkoisin liinoin katetuistä pöydistä.
  Ravintola avautui 25.11.1974 jol-
  loin oli tilaisuus varsin runsaslukui-
  selle kutsuvierasjoukolle.Seuraava-
  na päivänä 26.11.1974 sitten pai-
  kan riemuista pääsivät osallisiksi
  muutkin kansalaiset.

  Sittemmin nimi muuttui Tiger,s ni-
  meksi ja edelleen Taikuriksi.Ai-
  ka kulkee kulkuaan.Nyt on teemana
  paperinteko,Juuso Walden ,sekä
  tietenkin jalkapallo. Nimihän selvä:
  Wanha Mestari....mutta,mutta..
  Vanhoille parroille se pysyy aina
  Jukolana. Sillä se nimi sopii yhteen
  alueen muun nimistön kanssa.

  Leirintäalue on myös oleellinen
  osa Sointulan aluetta. Viime vuosi-
  na sinne on rakennettu hyvätasoisia
  leirintämökkejä joilla on myös tal-
  vikäyttöä.Lisäksi on Mallasveden
  melojat yhdistys rakentanut komean
  tukikohdan leirintäalueen kupeeseen.

  258942.jpg

  Sointulan keskuksen seinään on

  ilmestynyt vuoden 2007 aikana myös
  lakiasiaintoimisto Risto Koukkulan

  kyltti. Hyvä asia että keskuksen tilat

  eivät seiso tyhjillään.

 • Sointulan koulu


  Koulu on yhteisölle erittäin
  tärkeä asia. Sointulan koulu on
  ollut varsin tiiviisti yhteistyössä
  oppilaiden vanhempien kuin myös
  asukasyhdistyksen kanssa. Vali-
  tettava into pienien koulujen lo-
  pettamiseen on vaivannut niin Val-
  keakoskea kuin koko maatakin.
  Tilanne on tällä hetkellä Sointulan
  osalta sikäli hyvä että koulun on
  mahdollista jatkaa yhdessä lasten-
  tarhan kanssa.Tulevaisuuttahan ei
  ole kuitenkaan helppo ennustaa.

  Asukasyhdistys on aina yhdessä
  lasten vanhempien kanssa ymmär-
  tänyt sen arvon mikä näillä kouluil-
  la on. Se on eräs oleellinen tekijä
  mikä vaikuttaa nuorten parien va-
  lintaan asuinpaikakseen. Pelko et-
  tä kaikkein pienimmät joutuvat
  selviytymään yhä lisääntyvän lii-
  kenteen keskellä kauemmaksi
  toiselle puolelle kaupunkia,-lie-
  nee hyvin oleellinen seikka.Mat-
  ka on pienen lapsen silmin mel-
  ko ahdistava kokemus.Siksi on
  ymmärrettävissä vanhempien huo-
  li lastensa turvallisuudesta.
 • Enemmän totta kuin tarua...


  Ei tuulesta temmattua.....

  Pirtua,pirtua.

  Ennen alueen rakentamisen al-
  kamista on Jokistenpolun tie-
  noilla ollut peltoaukea. Kerro-
  taan "kieltolain vuosina" siellä
  sijainneen heinäladon toimineen
  pirtun salakuljettajien varastona.

  *************************
  Mistä Susikari nimensä sai ?

  Kerrotaan taas tarinana että ennen
  viime sotia yksinäinen susi jolkotteli
  heikkoa jäätä pitkin Sointulan edus-
  talla ja pysähtyi ko. paikalle huilaile-
  maan.Myöhempien ruoppaustöiden

  yhteydessä tuo karikko katosi pois.
  **************************
  Varoittava esimerkki....

  Koskilaisille tuttu kirjapainomies ja
  pakinoitsija ÄrBee oli kaupunginhal-
  lituksen edustajana nimetty raittius-
  lautakuntaan.Valintaa hän kommen-
  toi seuraavasti: "Tekiväkkö pirruut-
  taan vai laittovatko ainoastaan
  varottavaksi esimerkiksi?"
  Raimokin asustelee Sointulassa rivi-
  talohuoneistossaan edelleenkin.
  ****************************
  Paimenpoikana.

  Vuoden koskilaiseksi 2006 valittu
  Pentti Jokinen kertoo toimineensa
  kuukauden paimenpoikana aikoi-
  naan Kärsäntien ja rannan välisellä
  alueella. Palkka oli markan päivässä
  ja talosta sai ruuan.
  Pentti on myös tehnyt paluukuvion
  Sointulan asukkaaksi.
  ******************************
  Öinen kuulantyöntö.
  Vanhan Jukolan aikaan tuli kahdel-
  le ystävykselle pieni erimielisyys
  kumpi on parempi kuulantyöntäjä.
  No,- asia ratkesi että ennen valo-
  merkkiä paikalle toimitettiin mies-
  ten kuula. Pimeässä sitten ravinto-
  lan rappusilta suoritettu kilpailu
  näytti toisen voittajaksi noin kah-
  dellakymmenellä sentillä. Yleisö
  rappusilla hurrasi. Esko sitten
  tunnusti Jaskan paremmaksi la-
  jissa.Voittaja oli asunut nuoruu-
  tensa Simolan veljesten naapu-
  rissa ja saanut siellä lajiopetusta.
  ******************************
  Neonvalot...
  Edesmennyt Ripakärjessä asustanut
  värikäs persoona suivaantui tonttien-
  jaosta ja Aravan myöntöperusteista
  niin että kertoi naapureilleen hankki-
  vansa talon katolle neonvalot joissa
  lukisi: Ei markkaakaan aravaa..
  *******************************
  Kesäloma alkoi...
  Sointulan rannan alkuvaiheissa 70-
  luvulla sinne vei vielä pelkkä polku
  joka kiersi työmaakopin ohitse.Eräs
  kulkija oli tulossa rannasta päin kun
  kuuli hirvittävän kilinän ja kolinan.
  Kun hän saapui työmaakopille oli siel-
  lä muuan Ykä ajanut kasseineen kop-
  pia päiten. Ainoa kommentti kuului
  ajoneuvon alta: "Kesäloma alkoi !"
  Ajoneuvo oli tietenkin polkupyörä. • Sointulalaisten lisä tai lempinimiä.


  Arkkitehti-Jussi
  Blunkku
  Humu-Heikki
  Kala-Eikka

  Kilu
  Kippari
  Leipuri-Kalle
  Milla
  Mökö-Matti
  Nappi
  Nasseri
  Nitsu
  Nupi
  Pappa
  Pikku-Jussi
  Pitso
  Potka
            
  Retu
  Räpäskä
  Vaasan Jaakko
  Vanha-Peittoni

 • Tukkilaistunnelmaa


  Tukkilaiskisat olivat takavuosina
  suosiossa myös Valkeakoskella.Ne
  esitettiin joskus Apianvirrassa tai
  Kirjaslammessa.Kumpikin alue an-
  toi yleisölle hyvän mahdollisuuden
  seurata niitä.

  164556.jpg

  Musiikkitapahtuman yhteydes-
  sä on perinnettä myös esitelty
  Paskoluodon kupeessa.Apian
  virta on ollut aikoinaan elävä
  näyttämö tukkilaisromantiikalle.
  Antaa siis pöllin huilata !

  176462.jpg
 • Harrastus ja urhelu.


  Harrastettu on..

  Koska Sointula on vesien vieressä
  on selvää että vesillä liikkuminen
  ja kalastus on hyvin merkittävä har-
  rastamismuoto.

  Rantaonginta ja pilkkikisoja on
  aina silloin tällöin järjestetty myös
  asukasyhdistyksen toimesta.

  Sointulan korttelijoukkue oli hereil-
  lä 70 ja 80- luvuilla. SPurKu oli
  tuon joukkueen nimi(hirviön) lyhen-
  nys ja tarkoitti Sointulan Pallourheilu
  Kuninkaita.Paidat joukkueelle hank-
  ki asukasyhdistys.

  Nappulajalkapalloa harrastettiin
  yhdessä Koivuniemen nousevan
  polven kanssa. Joukkue oli silloin
  tuo perinteikäs Arsenal.Kenttä
  oli silloin kovassa käytössä.Talvi-
  sin siinä on edelleenkin luistinrata
  ja kaukalo josta on riisuttu sivu-
  laidat pois.

  Sointulan maraton on nuorten ja
  lasten pienimuotoinen juoksukilpai-
  lu jolla on komia nimi ja perinteisesti
  komeat mitalit voittajien kaulaan.

  Hiihtoviikot  on kuulunut myös jo
  pitkään asukasyhdistyksen järjestä-
  miin liikuntatapahtumiin.Onhan Soin-
  tulasta erinomainen latuyhteys Kor-
  keakankaan maastoon.

  Jumppaa oli musiikin tahdittamana
  ja asukasyhdistyksen toteuttamana
  puutarhan nurmialueella.Se on kui-
  tenkin nyt jäänyt muistojen jouk-

  koon.

  Matonkudonta oli mahdollista myös
  80-luvulla kun asukasyhdistys omisti
  kahdet mattopuut. Tilan vuokrien
  noustua kestämättömiksi jouduttiin
  puut myymään tarjousten perusteel-

  la.Käyttöä niillä olisi ollut.

  Keskuksessa on ollut myös kerho-
  toimintaa.Sitä ovat järjestäneet niin
  seurakunta kuin kaupunkikin.Lisäk-
  si 70- luvulla oli ohjattua nuorisotoi-
  mintaa Nuorilla kotkilla ja Pionee-
  reilla. • Mestaripiha  176495.jpg

  Mestaripihalaatta 1993

  Jos joku haluaa esimerkin kuinka vuok-
  ralaiset ovat hoitaneet asiansa hyvin,-
  voi suunnistaa Sointulan A-B ja C ta-
  lojen pihamaita kurkistelemaan. Huolel-
  linen ja pitkään taloissa asunut joukko

  on luonut esimerkillisen hyvin hoidetun
  pihaympäristön.

  Se on asia joka Sointulassa on kiitol-
  lisuudella huomioitu. Taloyhtiö sai
  vuonna 1993 mestarilaatan joka on
  pihakiveen kiinnitetty.
 • Linkit